Projecten

  • Wereldse wijnen actie voor Rolerisuit

    Lions Club Breda Forum wil geld bijeenbrengen om daarmee een nieuwe bus te bekostigen voor de Stichting Rolerisuit. Deze organisatie is in 1987 opgericht en heeft vooral tot doel om mensen die als gevolg van ziekte of een handicap niet of slechts beperkt de deur uit kunnen de gelegenheid te geven de dagelijkse sleur te doorbreken met een uitstapje. Daartoe heeft Rolerisuit een aantal aangepaste bussen en eentje er van is dringend toe aan vervanging.